Waarom Qontact

Waarom kiezen voor Qontact

In 2002 heb ik het bedrijf Qontact Electrotechniek opgericht. Mijn doelstelling was om mij volledig te concentreren op het gebied van installatie – en elektrotechniek. Echter door contacten met collega’s en ervaring op de werkvloer ben ik uiteindelijk meerdere wegen gaan bewandelen.

Hoewel mijn core buisness elektrotechniek is, is het door mijn brede interesse voor techniek nu mogelijk om werkzaamheden te verrichten op meerdere vlakken van de installatietechniek. Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door samenwerking met collega’s in een uitgebreid netwerk van gelijk gestemde partners.

Mijn visie is dan ook dat we, door dit netwerk, samen een groot technisch bedrijf vormen met als voordeel veel kennis en specialisme.

De voordelen zijn dat het werk wordt uitgevoerd door gediplomeerde, gemotiveerde en gecertificeerde mensen. Door directe contacten, korte communicatielijnen en meedenken met de wensen van de klant zijn wij in staat om met een oplossingsgerichte en flexibele houding het werk te realiseren. Ook is het voor de klant vaak prijstechnisch interessant, omdat wij lage overheadkosten hebben en daarom zeer concurrerend zijn.

Hoe groot uw opdracht ook is, bij ons telt iedereen mee; particulier en zakelijk.

Waarom kiezen voor een erkende installateur

Nadat in 2007 de Vestigingswet is komen te vervallen mag vandaag de dag iedereen zich installateur noemen. Hierdoor is het onderscheid tussen vakmensen en niet vakmensen moeilijk te bepalen.

Qontact Installatie is een erkend installatiebureau die aan de huidige wettelijke eisen voldoet en is aangesloten bij de onafhankelijke stichting Sterkin. Stichting Sterkin is in 2005 opgericht uit de bedrijven EnergieNed en Gastec BV (nu KIWA)

 

Als erkend installateur moet je aan strenge opleiding- en kwaliteitseisen voldoen. Werken volgens de juiste normen en in het bezit zijn van de juiste certificaten en (meet)gereedschappen. Deze eisen – ondergebracht in de erkenningsregeling REI – stichting Sterkin. Tevens worden uitgevoerde werken steekproefsgewijs geinspecteerd door inspectiebedrijven van Sterkin.

Kiest u voor een erkende installateur, dan maakt u altijd een verantwoorde keuze.

Zegelrecht

Het verwijderen en opnieuw aanbrengen van een zegel in uw meterkast mag volgens de wettelijke regelgeving alleen worden uitgevoerd door een erkend installateur. Alleen deze is in het bezit van een zegelrechtovereenkomst.

Het verbreken van een zegel is strafbaar voor u als eigenaar van de woning.